Zientzi razionaltasun berriranzko urratsak: Popper ala Kuhn?

Ciencia: cuestiones generales
978-84-8373-101-7
EUSKERA
210
240cm
170cm
VICERRECTORADO DE EUSKARA

Liburu honen helburua Popperren eta Kuhnen zientzi razionaltasunari buruzko planteamenduak aztertzea da. Bi filosofo hauen ikusmoldeen arteko gatazka 60 eta 70eko hamarkadetan gauzatu zen. Popperrek eskaintzen duen razionaltasun ereduak zientziaren xedea egiazko teoria azalkorren burutzapen gisa definitzen du, eta teoria lehiakideen aukeraketan erabili ahal izateko normatiba edo arautegia proposatzen du. Kuhnen iritziz, zientzi jarduera eta, bereziki, zientzi aldakuntzaren fenomenoa ezin da, Popperren ikusmoldearen kasuan bezala, zientzi teoriaren barneko aldagaien bidez erabat 'razionalki', teoriaren barneko faktoreen bidez soilik azaldu.