De barcelona al mon

Geografia humana
978-84-9743-949-7
CATALAN
460
240cm
170cm
VARIA
25,00 €

Una obra escrita per 36 autors des de 14 ciutats diferents. El llibre

s'organitza a partir de les principals ciutats amb les quals l'autor

ha mantingut relació al llarg de gairebé 50 anys de vida acadèmica.

Al voltant de cada ciutat s'organitzen els temes i les persones

que, d'una manera o una altra s'han vist influenciades per la figura

i l'obra d'en Carles Carreras Verdaguer. El contingut dels capítols

barreja experiències personals amb temes acadèmics, explorant al

llarg del llibre la importància i la influència aconseguides en diverses

àrees de la vida professional. La lògica espacial d'aquesta obra és

escalar, des del més proper fins al llunyà. Arrenca amb Barcelona, el

seu principal laboratori urbà i bressol de les seves primeres recerques.

Continua per les ciutats de l'Estat espanyol (Lleida i Madrid),

per després ampliar al conjunt de la Mediterrània (Menorca i Alexandria),

d´Europa (Utrecht, Nàpols, Lisboa, Tolosa de Llenguadoc) i

d'Amèrica (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Mèxic, Filadèlfia). Per acabar,

es retorna a Barcelona, espai de la utopia, des d'on es projecta la

influència del seu pensament cap a les altres ciutats i cap al futur.